Twitter Photos - Sema Kırcı @semakirci - 10 months, 7 days ago

Milletvekillerinin görevi Meclisi karıştırmak değil Meclisi çalıştırmaktır! #ÇirkefCHP

10 months, 7 days ago

Top Related #Hashtags