Twitter Photos - James Banaag @dearscarjames - 5 months, 3 days ago

We are trending at no. 1 worldwide. Salamat sa lahat ng nanonood ngayon! #LaLunaSangreAngSimula

5 months, 3 days ago

More Tweets and Photos of User - James Banaag

Top Related #Hashtags