Twitter Photos - Zeynep Alkış @zeyalkis - 2 months, 2 days ago

#DikDuracağız, bir birimiz için yüreğimizi ortaya koyacağız. Birlikte yürüyeceğiz, duyguda kardeş olacağız.

2 months, 2 days ago

More Tweets and Photos of User - Zeynep Alkış

Top Related #Hashtags