Twitter Photos - Sputnik Türkiye @sputnik_TR - 25 days, 22 hours ago

Melih Gökçek: Cumartesi günü veda edip istifamı vereceğim

25 days, 22 hours ago

More Tweets and Photos of User - Sputnik Türkiye

Top Related #Hashtags